Project Cardiff Exhibition: The Senedd

An Exhibition of Photographs by Lann Niziblian

Kindly sponsored by Julie Morgan AM

Monday 15 October 2012, 18:00-20:00*
Oriel, The Senedd, Pierhead Street, Cardiff, CF99 1NA

Project Cardiff would like to invite you to attend our exhibition opening at the Senedd on Monday the 15 October. The exhibition continues until the 2 November 2012

Curated by Spike Dennis

Arddangosfa o Ffotograffau gan Lann Niziblian

Noddir yn garedig gan Julie Morgan AC

Dydd Llun 15 Hydref, 2012, 18:00-20:00*
Oriel, Y Senedd, Pierhead Street, Caerdydd, CF99 1NA

Byddai Project Caerdydd yn hoffi eich gwahodd i fynychu ein agoriad yr arddangosfa yn y Senedd ar ddydd Llun 15 Hydref. Bydd yr arddangosfa’n parhau tan 2 Tachwedd, 2012

Guradwyd gan Spike Dennis


*Please RSVP: hello[at]projectcardiff.com
www.projectcardiff.com